aktualności, ogólne, przetargi

PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI OSTRÓWEK – TYP KT0162

18 października, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż koparko ładowarki Ostrówek – typ KT0162.
Znak sprawy: ZO/12/2022
Zainteresowani zakupem proszeni są o składanie pisemnych ofert w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 25 października 2022 r., do godz. 11:00.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Szczegóły w załącznikach:
Ogloszenie_sprzedaż_kop-ład. Ostrówek
Załącznik nr 1_formularz ofertowy_Ostrówek
Załącznik nr 2_projekt umowy_Ostrówek
Załącznik nr 3_dok. fotograficzna
Zawiadomienie o wyborze oferty_ Ostrówek