aktualności, ogólne, przetargi

PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO – URSUS C – 360

18 października, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego – Ursus C – 360.
Znak sprawy: ZO/11/2022

Zainteresowani zakupem proszeni są o składanie pisemnych ofert w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 25 października 2022 r., do godz. 11:00.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie ofert na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Szczegóły w załącznikach:
Ogloszenie_sprzedaż_ciągnik Ursus
Załącznik nr 1_formularz ofertowy_ciągnik
Załącznik nr 2_projekt umowy_ciągnik
Załącznik nr 3_dok. fotograficzna
Zawiadomienie o wyborze oferty_ Ursus
Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty