aktualności, ogólne, przetargi

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUR STALOWYCH DN1200

9 sierpnia, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż rur stalowych DN 1200 o łącznej długości ok. 82,10 m – waga około 30,5 ton.

Zainteresowani zakupem proszeni są o składanie pisemnych ofert w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 16 sierpnia 2022 r., do godz. 11:00.
Sprzedający dopuszcza przesyłanie ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie_sprzedaż rur DN1200

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2_projekt umowy

Załącznik nr 3_dok. fotograficzna

Unieważnienie postępowania