aktualności, przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

18 sierpnia, 2021, Autor: zwik

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki.

Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r., godz. 14:00. (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

Poniżej treść zaproszenia:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty