aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Biskupice i Falniów w gminie Miechów

16 marca, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Biskupice i Falniów w gminie Miechów. 

  1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o. ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 26.03.2021 r. do godz.10:00 .

  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie ZWIK w Miechowie Sp. z o. o.

Poniżej dokumenty dot. przedmiotowego postępowania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki 1-3a
  3. Załącznik nr 4 – wzór umowy
  4. Załącznik nr 5 – przedmiary robót
  5. Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa
  6. Załącznik graficzny-profile

Wyjaśnienie_24.03.2021

Informacja z otwarcia ofert_ 26.03.2021

Zawiadomienie o wyborze oferty