aktualności, ogólne, przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE – ODBIÓR OSADU ŚCIEKOWEGO

3 grudnia, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Komorowie”.
Oferta powinna być przesłana na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 09.12.2021 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe_odbiór osadu

formularz oferty_odbiór osadu

wzór_umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty