aktualności, przetargi

Zapytanie ofertowe – odbiór osadu ściekowego

25 lutego, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na „Odbiór, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Komorowie”.

Oferta powinna być przesłana na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 01.03.2021 r. do godz. 10:00 .

Zapytanie ofertowe_odbiór osadu

Formularz oferty_odbiór osadu

Zawiadomienie o wyborze oferty_2021