aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wspólnej oraz ul. Kopernika w Miechowie

24 lutego, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wspólnej oraz ul. Kopernika w Miechowie.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 04.03.2022 r. do godz. 10:00.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik graficzny

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty