aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej w Miechowie

25 lutego, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej w Miechowie.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 07.03.2022 r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik graficzny-ul. Spacerowa 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty