aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy wodociągu w zakresie przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi PKP w Miechowie, gmina Miechów

14 lipca, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy wodociągu w zakresie przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi PKP w Miechowie, gmina Miechów. 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 21.07.2023 r. do godz. 10:00. Nr sprawy: ZO/03/2023

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe_teren PKP

Formularz oferty_teren PKP

Wzór umowy_teren PKP

Zał 2_oświadczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty_PKP