aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ulicy Prusa oraz ulicy Słonecznej w Miechowie, gmina Miechów.

14 lipca, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w okolicy ulicy Prusa oraz ulicy Słonecznej w Miechowie, gmina Miechów.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 21.07.2023 r. do godz. 10:00. Nr sprawy: ZO/04/2023

Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe_Prusa

Formularz oferty_Prusa

Prusa_szkic kanalizacja

Prusa_szkic wodociąg

Wzór umowy_Prusa

Zał 2_oświadczenia 

Zawiadomienie o wyborze oferty_Prusa