aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowych

16 kwietnia, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Parkoszowice – Poradów, Biskupice – Falniów, Miechów, ul. Warszawska oraz budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Miechowie, ul. Podzamcze.

  1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl do dnia 23.04.2021 r. do godz.10:00 .

  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie ZWIK w Miechowie Sp. z o. o.

Poniżej dokumenty dot. przedmiotowego postępowania:

  1. Zapytanie_ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Załącznik graficzny

Zawiadomienie o wyborze oferty