aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa zamiatarki samojezdnej 3 szczotkowej.

3 października, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów
zaprasza do składania ofert na „Zakup i dostawę zamiatarki samojezdnej 3 – szczotkowej.”

Szczegóły zapytania poniżej:

Zapytanie_ofertowe_zamiatarka

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: sekretariat lub drogą pocztową w terminie do
dnia 07.10.2021 r. do godz. 12:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w
następujący sposób: Zakład Wodociągów I Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o. ul. Racławicka 41,
32-200 Miechów „Oferta na dostawę zamiatarki samojezdnej”.

Zawiadomienie o wyborze oferty