aktualności, ogólne, przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Piłsudskiego, Spacerowej, Ogrodowej w Miechowie

11 października, 2021, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Piłsudskiego, Spacerowej, Ogrodowej w Miechowie”. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2021 r. do godziny 14:00 w zaklejonej kopercie w Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów.

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert w formie elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty_ kanalizacja_Piłsudskiego 2021

3. Oświadczenie_ kanalizacja_Piłsudskiego 2021

4. Wzór_umowy_Piłsudskiego 2021

5. Załącznik graficzny 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie O Wyborze Oferty