aktualności, ogólne

Nowy cennik – nieczystości ciekłe

7 listopada, 2018, Autor: zwik

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowego cennika za usługi związane z opróżnieniem zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków, transport i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych. Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi z terenu gminy Miechów, zlecających opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące będzie miał zastosowanie rabat 20 % od opłaty całościowej. Zapraszamy do korzystania z […]

aktualności, przetargi

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki

7 listopada, 2018, Autor: zwik

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponownie zaprasza do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki. Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r., godz. 14:00. (decyduje data wpływu do siedziby Spółki). Poniżej treść zaproszenia. Zapytanie_badanie_sprawozdania_finansowego_2018_2 W trakcie składania ofert […]