AKTUALNOŚCI

ogólne

Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Miechów

19 września, 2018, Autor: zwik

Informujemy, że Rada Miejska w Miechowie w dniu 12 września 2018 roku podjęła uchwałę NR XLI/652/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Miechów. W/w regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem, […]

aktualności, ogólne

WAŻNY KOMUNIKAT – Opłaty z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

24 sierpnia, 2018, Autor: zwik

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją należności z tytułu dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków prosimy o niezwłoczne uregulowanie wszelkich zaległości z tego tytułu. Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. […]

aktualności, ogólne

Możliwość odbioru osadów ściekowych do wykorzystania w rolnictwie

17 sierpnia, 2018, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że ma do przekazania komunalne, ustabilizowane osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Komorowie. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania tych osadów zapraszamy wszystkich rolników, chcących wykorzystywać nasze osady do nawożenia pól, do podjęcia z nami współpracy. Ze względu na dużą zawartość substancji organicznych, niezbędnych do działalności mikroorganizmów oraz substancji wykorzystywanych do tworzenia humusu, […]

aktualności, ogólne

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

16 sierpnia, 2018, Autor: zwik

W związku z rozwojem struktur firmy poszukujemy obecnie kandydatów/kandydatek na stanowisko Głównego Księgowego. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało : prowadzenie księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych, sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości, bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi, […]

aktualności, ogólne

Usługi wykonywane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o.

6 sierpnia, 2018, Autor: zwik

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. wykonuje szereg usług dla odbiorców z branży wodno – kanalizacyjnej. Szczegóły oraz bliższe informacje na stronie internetowej zakładu w panelu – Cennik usług oraz pod nr telefonu 41 383 11 19. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!  

aktualności, ogólne

Awaria sieci wodociągowej os. Kolejowe

18 lipca, 2018, Autor: zwik

Awaria sieci wodociągowej os. Kolejowe Trwa przerwa w dostawie wody do kilkunastu gospodarstw – os. Kolejowe. Zakład jest w trakcie usuwania awarii, aby jak najszybciej przywrócić dostawę wody. Za powstałe niedogodności przepraszamy. Awaria usunięta, przywrócono dostawę wody.

aktualności, ogólne

Zapraszamy do korzystania z e-faktury

17 lipca, 2018, Autor: zwik

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom został uruchomiony moduł E – faktura, który daje możliwość otrzymywania elektronicznej faktury na wskazany przez Państwa adres mailowy. Jak skorzystać z usługi: Ze strony internetowej (panel – Strefa klienta) należy pobrać i wypełnić załącznik nr 1 ,,Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz innej korespondencji”. […]

aktualności, ogólne

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Jaksice

17 lipca, 2018, Autor: zwik

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Jaksice Trwa przerwa w dostawie wody do kilkunastu gospodarstw w miejscowości Jaksice. Zakład jest w trakcie usuwania awarii, aby jak najszybciej przywrócić dostawę wody. Za powstałe niedogodności przepraszamy. Awaria o godz. 11:00 została usunięta. Przywrócono dostawę wody.

aktualności, ogólne

Nowi inkasenci na terenach wiejskich

14 czerwca, 2018, Autor: zwik

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca czerwca 2018 z ramienia ZWIK w Miechowie sp. z o.o. w ramach obsługi inkasenckiej na terenach wiejskich pojawią się dwaj nowi inkasenci. W sumie odczyty na terenie gminy i miasta Miechów będą przeprowadzać 4 osoby, posiadające stosowne upoważnienie. Oprócz standardowego odczytu, będzie można u inkasenta dokonać wpłaty za pobraną wodę […]

aktualności, ogólne

RODO w ZWiK w Miechowie Sp. z o.o.

25 maja, 2018, Autor: zwik

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 […]