aktualności, przetargi

Nabór na samodzielne stanowisko ds. ekonomiczno-pracowniczych

3 kwietnia, 2019, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. poszukuje osoby na Stanowisko służbowe: Samodzielne stanowisko ds. ekonomiczno-pracowniczych.

Zakres obowiązków /zadań:

Kadry i szkolenia:

 1. Załatwianie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracowników, udzielaniem urlopów, wyjazdów służbowych oraz prowadzenie dokumentacji z tego zakresu.
 2. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sporządzanie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. m.in. deklaracje rozliczeniowe miesięczne, dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące pracowników oraz ich członków rodzin i inne dokumenty, deklaracje związane z zatrudnianiem pracowników oraz ich terminowe składanie do urzędu wraz z kontrolą rozliczeń pomiędzy ZUS a spółką.
 4. Prowadzenie akt osobowych pracowników
 5. Inne sprawy towarzyszące.

Sprawy płacowe:

 1. Prognozowanie, planowanie, gospodarowanie funduszem wynagrodzeń oraz jego rozliczanie.
 2. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o prace oraz umów cywilnoprawnych i innych umów dotyczących zatrudnienia w spółce.
 3. Naliczanie zasiłków chorobowych oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Kontrola realizacji i koordynowanie polityki zatrudnienia i płac
 5. Inne sprawy towarzyszące.
 6. Sprawy organizacyjne:
 1. Aktualizowanie regulaminów m.in. pracy, wynagradzania, gospodarowania odzieżą i schematu organizacyjnego Spółki.
 2. Nadzór nad opracowaniem szczegółowych regulaminów organizacyjnych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz kompletowanie tej dokumentacji.
 3. Opracowywanie ostatecznej wersji projektów, instrukcji i regulaminów (w uzgodnieniu z Prezesem zarządu) i po zatwierdzeniu wprowadzanie ich zarządzeniem do stosowania.
 4. Współdziałanie i nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności i obowiązków pracowników.
 5. Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień
 6. Inne sprawy towarzyszące.

Sprawy socjalno-bytowe:

 1. Określenie potrzeb socjalno-bytowych załogi oraz opracowywanie planów ich zaspokojenia.
 2. Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, przygotowywanie projektów podziału tego funduszu zgodnie z obowiązującym regulaminem dla komisji socjalnej
 3. Organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin w okresie urlopów i w czasie wolnym od pracy.
 4. Zarządzanie zakładowymi urządzeniami socjalnymi.
 5. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.
 6. Inne sprawy towarzyszące.

Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe

• samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie,

• doświadczenie w podobnej pracy (ilość pracowników powyżej 20 osób) minimum 2 lata

• dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,

• otwartość na zmiany i pozytywne podejście do pracy,

Oferujemy

• Umowę o pracę/współpracę/zlecenie, w zależności od oczekiwań kandydata

• Dobre warunki finansowe (adekwatne do umiejętności)

• Własne stanowisko pracy (komputer, telefon)

Termin złożenia aplikacji: 25.04.2019r. Osoby zainteresowane prosimy wysłać CV na adres e mail.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zarząd Spółki