aktualności, ogólne

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OD DNIA 03.09.2023R

31 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Wszystkich pasażerów informujemy, że od dnia 3 września 2023 roku wprowadzone zostają zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Miechowie.  Zmiany dotyczą dostosowania rozkładów jazdy autobusów miejskich  do wprowadzonych przez PKP zmian kursowania pociągów (ważnego od 03.09.2023 do 11.11.2023). Informujemy również, że ceny wszystkich biletów pozostają bez zmian, zatem korzystanie z komunikacji miejskiej to obecnie […]

aktualności, ogólne, przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

29 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego Spółki. Oferty składać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 września 2023 r., godz. 14:00. (decyduje data wpływu do siedziby Spółki). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym, podpisem […]

aktualności, ogólne

KOMUNIKAT – ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE LEGIONNELI

28 sierpnia, 2023, Autor: zwik

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi nasilenia występowania zachorowań spowodowanych bakteriami Legionelli, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. informuje, że bakteria ta nie jest wykrywana w sieciach wodociągowych, z uwagi na ciągły przepływ wody i niską jej temperaturę, a występuje głównie w instalacjach wewnętrznych. Informujemy zatem mieszkańców oraz zarządców obiektów unieruchomionych […]

aktualności, ogólne

Remont sieci wodociągowej w Zagorzycach

21 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., realizuje obecnie remont sieci wodociągowej w Zagorzycach. Przedmiotowe prace w większości są wykonywane w technologii przewiertów sterowanych, co znacznie skraca czas realizacji zadania. W wyniku wykonanych prac rury azbestowe zostaną zastąpione rurami PE, co pozwoli na bezawaryjne i długoletnie użytkowanie w latach następnych. Długość wymienianej sieci […]

aktualności, ogólne

Remont sieci wodociągowej na ul. Janów Górny

21 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Zakończono prace remontowe sieci wodociągowej na ulicy Janów Górny. Inwestorem zadania był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o., który własnymi siłami (oprócz prac przewiertowych) realizował przedmiotowe prace. W wyniku wykonanych prac zastąpiono żeliwną sieć wodociągową rurami PE, co pozwoli na bezawaryjne użytkowanie w latach następnych. Właściwe zsynchronizowanie prac pozwoliło na przedmiotowym odcinku […]

aktualności, ogólne, przerwy w dostawie wody

16.08.2023r. – PRZERWA W DOSTAWIE WODY UL. SPACEROWA

14 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. zawiadamia mieszkańców ul. Spacerowej, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 16.08.2023 r. w godz. od 7:30 do godz. 12:00 nastąpi brak dostawy wody. Prosimy odbiorców wody o zabezpieczenie zapasu na czas przerwy w dostawie wody. Za uciążliwość spowodowaną brakiem wody przepraszamy.

aktualności, ogólne, przerwy w dostawie wody

14.08.2023R. PRZERWA W DOSTAWIE WODY – Ul. WARSZAWSKA, UL. MATEJKI

11 sierpnia, 2023, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców ul. Warszawskiej i ul. Matejki, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 14.08.2023 r. w godz. od 730 do godz. 1500 nastąpi okresowy brak dostawy wody. Prosimy odbiorców wody o zabezpieczenie zapasu na czas przerwy w dostawie wody. Za uciążliwość spowodowaną brakiem […]