aktualności, ogólne, przetargi

Zapytanie ofertowe – Wynajem z opcją wykupu systemu sprężonego powietrza na oczyszczalnię ścieków w Komorowie

5 października, 2022, Autor: zwik
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Spółka z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów zaprasza do składania ofert na „Wynajem z opcją wykupu systemu sprężonego powietrza na oczyszczalnię ścieków w Komorowie”.
Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów do dnia 11.10.2022 r. do godz. 12:30.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert w formie elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: zamowienia@zwikmiechow.pl
Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz oferowy
Załącznik nr 2_Oświadczenie_art_7_ust_1
Uzupełnienie treści zapytania
Zawiadomienie o wyborze oferty