aktualności, ogólne

Zakończenie wymiany sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych w miejscowości Falniów Wysiołek

5 grudnia, 2022, Autor: zwik

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. w dniu 30.11.2022 r. zakończył realizację zadania polegającego na Wymianie istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych w miejscowości Falniów Wysiołek, gmina Miechów dofinansowanego przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie.
Zadanie polegało na wymianie starych przewodów wodociągowych wykonanych z rur azbestowych na nowe wykonane z tworzyw sztucznych o takich samych parametrach przesyłowych.
Sieć wodociągowa została odtworzona z rur PE 100 SDR17 wraz z armaturą na długości 1500 m. Wymieniono również hydranty przeciwpożarowe nadziemne w ilości 7 sztuk.
Stare przewody azbestocementowe zostały unieczynnione i odizolowane od środowiska. Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o. o.

Na podstawie umowy z dnia 05.10.2022 roku zawartej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielił preferencyjnej pożyczki pieniężnej w wysokości 119 801,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 147 355,00 zł.

tablica wfosigw