aktualności, ogólne

Zimowe utrzymanie ulic

14 stycznia, 2021, Autor: zwik

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie sp. z o.o. obsługuje przy zimowym utrzymaniu następujące ulice:

 • Ulica Sobieskiego do osiedla Na Skarpie oraz do kotłowni K-2
 • Ulica M. Konopnickiej oraz starodroże przy szkole
 • Plac Kościuszki /bez płatnych parkingów/
 • Ulica Traugutta
 • Ulica 106 Dywizji Piechoty AK do K2 wraz z terenem przed garażami
 • Ulica Jagiellońska
 • Ulica Ks. Skorupki
 • Ulica Jaksy
 • Ulica Głowackiego
 • Ulica Służba Polsce
 • Ulica Wesoła
 • Ulica Prusa
 • Ulica Mickiewicza
 • Ulica Janów Dolny
 • Ulica Janów Górny
 • Ulica Pęckowskiego
 • Ulica Daneckiej oraz jezdnia wokół Urzędu Skarbowego
 • Ulica Kilińskiego
 • Ulica Szpitalna + droga wewnętrzna do Złotej Jesieni
 • Ulica Szpitalna dojazd do bloku nr 4
 • Ulica Wspólna
 • Ulica Folusz
 • Os. Sikorskiego – ulica wzdłuż garaży przed blokami
 • nr 18 i 19 odcinek od skrętu do kotłowni K2 do os. Na Skarpie
 • Ulica Targowa
 • Wjazd od ul. Jagiellońskiej do Przedszkola Nr 2
 • Droga wzdłuż bloku Jagiellońska 20A oraz Wesoła 2A
 • Ulica Sobieskiego zjazd od Hydroforni do cmentarza, z drogą przed garażami do byłej kotłowni K3 i do budynku os. Sikorskiego 92 (Stok Południowy)
 • Os. Młodych
 • Ulica Poprzeczna
 • Ulica Kopernika oraz zjazd w stronę młyna
 • Droga ślepa od ul. Podzamcze z posesją nr 2
 • Ulica Sienkiewicza od banku PKO
 • Droga od ul. Powstańców do bloku 2a Wesoła
 • Os. Żeromskiego – wszystkie uliczki
 • Przecznica od ulicy Kraszewskiego przy placu zabaw
 • Stok Południowy dz. nr 3060– droga od garaży.